Honourable Mention, Mathematical contest in modelling (MCM), 2011

  • Zhang, Xiang (Recipient), Niu, Ruigen (Recipient) & Wang, Xiaowei (Recipient)

Prize: National/international honour