Even-odd layer-dependent magnetotransport of high-mobility Q-valley electrons in transition metal disulfides

Zefei Wu, Shuigang Xu, Huanhuan Lu, Armin Khamoshi, Gui-Bin Liu, Tianyi Han, Yingying Wu, Jiangxiazi Lin, Gen Long, Yuheng He, Yuan Cai, Yugui Yao, Fan Zhang, Ning Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Even-odd layer-dependent magnetotransport of high-mobility Q-valley electrons in transition metal disulfides'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Physics