Experimental research on the streaming electrification of transformer oil under aging

Qiang Liu, Junwei Zhao, Xianjin Wang, Lisheng Zhong, Qinxue Yu, Xi Chen, Xiaolong Cao, Masahiro Hanai, Shigekazu Mori

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Experimental research on the streaming electrification of transformer oil under aging'. Together they form a unique fingerprint.

    Engineering