External-pressure–electrochemistry coupling in solid-state lithium metal batteries

Xia Hu, Zhijia Zhang, Xiang Zhang, Yao Wang, Xu Yang, Xia Wang, Miryam Fayena-Greenstein, Hadas Alon Yehezkel, Steven Langford, Dong Zhou, Baohua Li, Guoxiu Wang, Doron Aurbach

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'External-pressure–electrochemistry coupling in solid-state lithium metal batteries'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science