Fast and Low-GPU-memory abdomen CT organ segmentation: The FLARE challenge

Jun Ma, Yao Zhang, Song Gu, Xingle An, Zhihe Wang, Cheng Ge, Congcong Wang, Fan Zhang, Yu Wang, Yinan Xu, Shuiping Gou, Franz Thaler, Christian Payer, Darko Štern, Edward G.A. Henderson, Dónal M. McSweeney, Andrew Green, Price Jackson, Lachlan McIntosh, Quoc-Cuong NguyenAbdul Qayyum, Pierre-Henri Conze, Ziyan Huang, Ziqi Zhou, Deng-Ping Fan, Huan Xiong, Guoqiang Dong, Qiongjie Zhu, Jian He, Xiaoping Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalMedical Image Analysis
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2022

Research Beacons, Institutes and Platforms

  • Manchester Cancer Research Centre

Cite this