Generalize ultrasound image segmentation via instant and plug play style transfer

Zhendong Liu, Xiaoqiong Huang, Xin Yang, Rui Gao, Rui Li, Yuanji Zhang, Yankai Huang, Guangquan Zhou, Yi Xiong, Alejandro F. Frangi, Dong Ni

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Generalize ultrasound image segmentation via instant and plug play style transfer'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science