'Globalisering en de Herschaling van de Politiek-Economische Ruimte: Nieuw Machtsrelaties in de Produktie van de Ruimte' (Globalisation and the Rescaling of Political-Economic Space: New Power Relations in the Production of Space)

E. Swyngedouw, Ministerie van Volkshuisvesting (Editor), Ruimtelijke Ordening En Milieubeheer (Editor)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Original languageEnglish
Title of host publicationAcademische Reflecties – De Wetenschap aan het Woord over de Vijfde Nota
PublisherOverheidspublicaties
Publication statusPublished - 2002

Cite this