Mechanistic and Structural Insights into the Specificity and Biological Functions of Bacterial Sulfoglycosidases

Zhen Zhang, Mochen Dong, Rémi Zallot, George Michael Blackburn, Nini Wang, Chengjian Wang, Long Chen, Patrick Baumann, Zuyan Wu, zhongfu wang, Haiming Fan, Christian Roth, Yi Jin, Yuan He

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalACS Catalysis
DOIs
Publication statusPublished - 27 Dec 2022

Cite this