Nano-curcumin prepared via supercritical: Improved anti-bacterial, anti-oxidant and anti-cancer efficacy

Maobin Xie, Dejun Fan, Zheng Zhao, Zhi Li, Gang Li, Yufeng Chen, Xiaowen He, Aizheng Chen, Jiashen Li, Xiaofen Lin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalInternational Journal of Pharmaceutics
Publication statusPublished - 2015

Cite this