Nanoribbons self-assembled from short peptides demonstrate the formation of polar zippers between β sheets

Meng Wang, Jiqian Wang, Peng Zhou, Jing Deng, Yurong Zhao, Yawei Sun, Yang Wei, Dong Wang, Zongyi Li, Xuzhi Hu, Stephen M. King, Sarah Rogers, Henry Cox, Thomas Waigh, Yang Jun, Jian Lu, Hai Xu

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Nanoribbons self-assembled from short peptides demonstrate the formation of polar zippers between β sheets'. Together they form a unique fingerprint.

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

    Material Science