Wyrazistość logatomów prezentowanych na tle szumu mowopodobnego dla osób z niedosłchem typu 'martwe pola' w zakresie wysokich czestotliwości

Translated title of the contribution: Effects of lowpass filtering on the intelligibility of speech in noise for listeners with dead regions at high frequencies

Karolina Kluk, Brian C.J. Moore

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Search results