Znanje študentov zdravstvene nege o urinski inkontinenci pri starejših

Valerija Kržič, Ljubiša Pađen, Manca Pajnič

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Urinska inkontinenca močno vpliva na telesno, čustveno in socialno zdrav-
je mnogih posameznikov. Prepoznavanje dejavnikov tveganja ter ukrepov za
preprečevanje in lajšanje težav bi morali prepoznati tudi študenti zdravstvene
nege. Namen članka je prikazati kakšne so izkušnje, stališča in znanje študentov
zdravstvene nege o težavah starejših z urinsko inkontinenco. Izvedeno je bilo
anketiranje študentov zdravstvene nege s pomočjo spletne ankete 1ka. Obliko-
van je bil lasten nestandardiziran vprašalnik, ki je bil javno objavljen ter preko
spletnih omrežij posredovan ciljni skupini in sicer študentom zdravstvene nege
v maju 2018. Podatke 171-ih v celoti izpolnjenih vprašalnikov smo analizirali
s pomočjo deskriptivnih statističnih metod. Le 37 % študentov se zaveda, da je
med starejšimi urinska inkontinenca razširjena v 30-50 %. 72 % anketiranih je
opazilo, da starejši o težavah z urinsko inkontinenco niso radi govorili ter da
je po njihovi oceni veliko oseb s to boleznijo imelo tudi demenco. Študenti se
večinoma (88 %) zavedajo, da ima pri prepoznavanju problema urinske inkon-
tinence ter pri negovalnih intervencijah pomembno vlogo medicinska sestra.
Rezultati raziskave kažejo, da so študentje zdravstvene nege premalo ozaveščeni
o težavah urinske inkontinence pri starejših. Med študenti zdravstvene nege je še
vedno prisotno prepričanje, da je ta bolezen normalni del staranja. Pomembna
naloga tako študentov kakor medicinskih sester je, da se zavedajo težav urinske
inkontinence pri starejših in pravilno ukrepajo
Original languageSlovenian
Pages (from-to)39-46
Number of pages8
JournalKakovostna starost
Publication statusPublished - 2121

Keywords

  • urinary incontinence
  • elderly
  • stigma
  • problems with urinary incontinence
  • attitudes of nursing student

Cite this